SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

Get Adobe Flash player

 

 

Logo SKKD2 petit 317d3

 

Vítame Vás na stránke SLOVENSKEJ KOALÍCIE PRE KULTÚRNU DIVERZITU, ktorá vznikla v roku 2006 na základe prístupu

Slovenskej republiky k dohovoru o kultúrnej rozmanitosti. Doteraz sa k nemu hlási 121 štátov celého sveta.

 

 

     SKKD - Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu * * * V máji 2020 prešla stránka technickou rekonštrukciou***Dovtedy stánku navštívilo takmer 350 000 návštevníkov***

SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

...................................................................................................................................................................

SLOVAK COALITION FOR CULTURAL DIVERSITY

Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava, Slovak republic • Phone: +421 915 713 314, +4212 5296 2402

                                                                                                         V Bratislave dňa 12. februára 2020

Titl.        Ladislav Kamenický

Minister financií SR

Vec:       Vyjadrenie k odpovedi MF na našu žiadosť o stretnutie

              MF/008241/2020-721, zo dňa 27.1.2020

 

Vážený pán minister,

radi by sme sa poďakovali za takmer okamžitú odpoveď Vašej kancelárie na našu žiadosť o stretnutie s Vami, i za ocenenie našej práce a pozitívne uistenie (citujem: „... v prvom rade nám dovoľte vyjadriť Vám vďaku za Vašu prácu a úsilie, ktoré vynakladáte s cieľom zlepšiť súčasnú situáciu umelcov na Slovensku. Uvedomujeme si, že situácia v oblasti kultúry, rovnako ako aj v niektorých iných oblastiach, nie je ideálna, avšak uisťujeme Vás, že danou problematikou umelcov sa zaoberáme“.) Dovoľte nám zároveň v 3 bodoch upresniť dôvody našej žiadosti.

 1/ Situácia, ktorú má predmetný návrh SKKD ambíciu zlepšiť, nielen že „nie je ideálna“, je naliehavá a priam katastrofálna. Podľa dostupných údajov v období od roku 1991 do roku 2019 klesol príjem výtvarných umelcov nominálne až na 33,31 % ! Ak zoberieme do úvahy, že rast HDP i priemernej mzdy v rovnakom období dosiahol okolo 1 000 % a rast minimálneho príjmu snáď 2 000 %, i pri zohľadnení možnej štatistickej nepresnosti pomenovanie situácie výrazom „katastrofálna“ sa javí opodstatnené.

2/ Plne chápeme, že je ťažké stanoviť termín spoločného stretnutia, o ktoré sme Vás požiadali: áno, náročných úloh je veľa a vôbec nepochybujeme o Vašej časovej zaneprázdnenosti. Na mieste je však otázka: KEDY je ten správny čas na VYRIEŠENIE problému? Za 14 rokov, od 6. februára 2006, keď sme v liste ministrovi kultúry problém pomenovali a požiadali o riešenie (a návrhy sme predkladali znovu a znovu), napriek naliehavosti a navrhovanej možnosti efektívneho vyriešenia bez nároku na verejné financie takýto čas doteraz nenastal.

3/ Vážime si, že v pracovnej skupine na MK začala odborná diskusia aj za účasti zástupcov MF a MPSVaR. Je však pre nás sklamaním, že MF nereaguje na predložené argumenty, ale zotrváva pri negatívnom stanovisku k niečomu, čo návrh SKKD vôbec neobsahuje (ukážka - Príloha).

Dôvodom našej žiadosti o stretnutie je snaha o vecné, konštruktívne prekonanie zásadného nepochopenia, ktorého hĺbku snáď dostatočne preukazuje aj týchto niekoľko riadkov. Na objasnenie pretrvávajúcich mýtov o reálnom stave v kultúre je zrejme nevyhnutná aj širšia diskusia odbornej verejnosti, preto na základe rozhodnutia Koaličnej rady SKKD - s cieľom prispieť k prijatiu efektívnych riešení - tento list zverejníme. Súvisiace dokumenty budú k dispozícii na webovej stránke www.skkd.skwww.svu.sk – záložka Aktuality.

S úctou

Akad. mal. Pavol Kráľ

.............................................................................................................................

predseda Grémia Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu

predseda Slovenskej výtvarnej únie
člen Rady vlády pre kultúru

člen Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska

člen Umeleckej a vedeckej rady VŠMU

viceprezident Svetového výkonného výboru International Association of Art

viceprezident, člen Rady riaditeľov European Coalition for Cultural Diversity

Príloha:

Krátka ukážka z našej rozsiahlej písomnej reakcie na stanovisko MF z 20.9.2019, s ktorým sa stotožniť nemôžeme (naše vyjadrenie bolo napísané ihneď potom, ako nám stanovisko MF predložili, a dostali ho k dispozícii všetci členovia Dočasnej pracovnej skupiny Ministerstva kultúry, zloženej zo zástupcov MK, MPSVaR, MF a umelcov):

V zásade súhlasíme s každým slovom textu posledného odstavca stanoviska MF: „Záverom dodávame, že zavádzanie výnimiek a daňových zvýhodnení za účelom podpory akéhokoľvek sektora hospodárstva deformuje daňový systém, je v rozpore s neutralitou v zdanení a vedie k neželanej motivácii a optimalizácii základu dane daňovníkmi, čo má negatívny dopad na príjmy štátu.“

Áno, súhlasíme. NEROZUMIEME VŠAK, AKÚ TO MÁ SÚVISLOSŤ S NÁVRHOM SKKD ?

(... a vnucuje sa otázka: prečítal si niekto celý návrh SKKD pred tým, ako k nemu sformuloval stanovisko?)

a/ my predsa nežiadame výnimku, ale naopak - žiadame jej ODSTRÁNENIE,

b/ my predsa nežiadame daňové zvýhodnenie za účelom podpory, ale naopak - žiadame ZROVNOPRÁVNENIE,

c/ my predsa nechceme podporovať neželanú motiváciu a optimalizáciu základu dane daňovníkmi – preto je súčasťou návrhu dvojnásobná OCHRANA PROTI MOŽNÉMU ZNEUŽITIU,

d/ cieľom návrhu nie je negatívny dopad na príjmy štátu, ale naopak, cieľom je podporiť rozvoj trhu s umením BEZ NÁROKU NA VEREJNÉ FINANCIE, S POTENCIÁLOM NÁSLEDNÉHO ZVÝŠENIA PRÍJMOV ŠTÁTU.

Promo IFCCD

použiť flash player !!!

Návštevnosť do 14.5.2020

Návštevnosť od mája 2020

099027
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkove
108
29
137
97181
11237
944
99027

Your IP: 3.80.5.103
2021-06-22 09:40

Rozhlasové vysielanie

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa v Slovenskom rozhlase (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)

Besedu o aktuálnych problémoch a možných riešeniach v oblasti kultúry na Slovensku najbližšie pripravujeme v Komárne.

Uskutoční sa v piatok 23. februára 2018 od 14:30 v Monarchia CAFÉ, Nádvorie Európy 3.

 

 

Zaostrené - rádio LUMEN

Rozhovor Pavla Kráľa a Ľuba Beláka v rádiu LUMEN 29.9.2012

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)