SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

Get Adobe Flash player

 

 

Logo SKKD2 petit 317d3

 

Vítame Vás na stránke SLOVENSKEJ KOALÍCIE PRE KULTÚRNU DIVERZITU, ktorá vznikla v roku 2006 na základe prístupu

Slovenskej republiky k dohovoru o kultúrnej rozmanitosti. Doteraz sa k nemu hlási 121 štátov celého sveta.

 

 

     SKKD - Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu * * * V máji 2020 prešla stránka technickou rekonštrukciou***Dovtedy stánku navštívilo takmer 350 000 návštevníkov***

Spolupráca SKKD a ECCD v roku 2014ministerstvo kultury oprava

Tieto cesty sa uskutočnili s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

V priebehu roka 2014 sa uskutočnili dve rokovania zástupcov európskych koalícií, na ktorých sa na SKKD zúčastnila M. Brezovská.

11. februára 2014 sa v Bruseli v sídle SACD uskutočnilo stretnutie zástupcov európskych koalícií pre kultúrnu diverzitu z Francúzska, Veľkej Británie, Slovenska, Belgicka, Rakúska, Švajčiarska, Nemecka a Talianska. Pozorovateľmi na rokovaniach boli zástupcovia Európskej asociácie audiovizuálnych prekladateľov (AVTE) z Francúzska, Poľska, Dánska a Chorvátska. AVTE  sa dlhodobo venuje problematike autorských práv v oblasti audiovízie a postaveniu audiovizuálnych prekladateľov. 

Hlavnou témou rokovaní bola situácia ECCD a IFCCD v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do EP, otázka ochrany autorských práv v EU a transatlantické rokovania s USA (TTIP). Po zasadnutí zástupcov ECCD sa na pôde Európskeho parlamentu uskutočnila Konferencia o fiškálnej politike v kultúre (HOW TO ADAPT FISCAL POLICIES APPLYING TO CULTURAL AND AUDIOVISUAL GOODS AND SERVICES IN THE DIGITAL ERA), ktorú zorganizovala práve európska koalícia.

Autorské právo v krajinách EU:DG Internal Market uskutočnil rozsiahly výskum, ktorý sa týkal autorských práv v jednotlivých krajinách EU. Analýza zozbieraných dát v súčasnosti prebieha. Výskumu sa aktívne zúčastnili aj jednotlivé národné koalície (vrátane slovenskej), AVTE, ECCD, SAA a stovky jednotlivcov zo všetkých krajín EU. Výsledky výskumu však  budú spracúvať už na nové štruktúry EP, čo celý proces spomalí.

Konferencia o fiškálnej politike:Toto prestížne podujatie zorganizovala ECCD na pôde Európskeho parlamentu dňa 11. februára 2014. Konferencia bola rozdelená do dvoch panelov:

Prvý bol venovaný nadnárodným gigantom a ich začleneniu do daňových režimov  a kreatívneho priemyslu v jednotlivých krajinách EU. Druhá časť riešila otázku vhodnej fiškálnej politiky v kultúre.  Podrobnosti o jednotlivých príspevkoch sú dostupné aj na webovej stránke ECCD.  Na konferencii vystúpili viacerí významní predstavitelia EP, európskych štruktúr a zástupcovia umelcov a kreatívneho priemyslu (Prevenche Beres, poslankyňa EP; Francoise Castex, poslankyňa EP;  Richard Charkin,  výkonný riaditeľ Bloomsbury Publishing; Radu Mihaileanu, scenárista a režisér, ai.) Cieľom konferencie bolo aj zviditeľnenie jednotlivých národných koalícií a ich aktivity.

Podrobné informácie a súhrn jednotlivých vystúpení nájdete na adrese http://www.coalitionfrancaise.org/en/europe-must-act-now/

Rokovania so zástupcami európskych štruktúr:Slovenská zástupkyňa SKKD  okrem toho absolvovala sériu rokovaní (s partnermi z ECCD a AVTE), ktoré boli zamerané na  ochranu autorských práv v jednotlivých krajinách EU. V mnohých štátoch sa tvorcovia sťažujú, že sú pod narastajúcim tlakom veľkých hráčov a chcú, aby sa ochrane duševného vlastníctva venovala väčšia pozornosť (napr. aby bolo právo na odmenu za každé použitie diela jasne dané európskymi smernicami). O tejto téme zástupcovia hovorili s Ewou Biernat, vedúcou sekcie z DG Internal Market – pretože práve tento DG realizoval vyššie spomínanú európsku štúdiu. O situácii sa hovorilo aj na stretnutí s Leticiou De Reales-Alseldo z Výboru pre legislatívne záležitosti. S predstaviteľmi DG Translation hovorili zástupcovia AVTE o postavení umeleckých  a audiovizuálnych prekladateľov.

****

28. novembra 2014 sa v Bruseli v sídle SACD (Rue du Prince Royal) uskutočnilo druhé stretnutie zástupcov európskych koalícií pre kultúrnu diverzitu z Francúzska, Veľkej Británie, Slovenska, Švédska, Belgicka, Rakúska, Švajčiarska a Talianska.  Na rokovaní sa riešili tieto hlavné témy:

-        transformácia ECCD na občianske združenie

-        spolupráca ECCD s medzinárodnou federáciou IFCCD

-        prípravy osláv 10. výročia podpísania Konvencie UNESCO o rozmanitosti kultúrny prejavov (v roku 2015)

-        postavenie kultúry a autorských práv po voľbách do EP a konštituovaní novej Európskej komisie

Transformácia ECCD: Aby bolo možné lepšie a účinnejšie obhajovať záujmy kultúry na pôde Európskej únie, je vhodné pretrasformovať voľné združenie koalícií na občianske združenie. Z praktických dôvodov bude sídlom ECCD Brusel. „Hlasom“ ECCD  bude zástupkyňa britskej koalície Carole Tongue, ktorá  - ako bývalá britská poslankyňa – má bohaté skúsenosti z politických rokovaní a dlhé roky obhajuje princípy Konvencie UNESCO na bruselskej pôde. Nové OZ bude združovať súčasné národné koalície, ale členmi sa budú môcť stať aj ďalšie národné či medzinárodné asociácie, prípadne jednotlivci, pretože situácia je v každej z krajín odlišná. K tomuto kroku sa pristupuje najmä preto, lebo tlak na postavenie kultúry a umelca je citeľný v celej Európe – čo si na druhej strane vyžaduje silné organizácie, ktoré by vystupovali v mene umelcov a ich postavenie obhajovali.  ECCD mieni aj naďalej spolupracovať so svojimi tradičnými partnermi (napr. SAA, IFCCD, UNESCO, atď.) Zároveň si  kladie za cieľ aktívnejšie oslovovať národných aj európskych poslancov a vlády. Problémom zostáva rozdrobenosť umelcov, veľké množstvo rôznych národných a medzinárodných platforiem,  ktorým sa čiastočne prekrývajú záujmy a  útlm činnosti niektorých organizácií, ktorým po čase „dôjde dych“. Toto samozrejme znevýhodňuje umelcov na medzinárodných fórach.  ECCD/IFCCD ako jediná organizácia vychádza z princípov Konvencie UNESCO  o rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktorú podpísali jednotlivé krajiny, a má teda snahu i mandát opierať sa práve o jej obsah.

10. výročie podpisu Konvencie UNESCO o rozmanitosti kultúrnych prejavov: ECCD  sústreďuje svoje aktivity na druhú polovicu roku 2015, keď by na pôde EU mali prebehnúť  podujatia sústredené na konvenciu v kontexte občianskej spoločnosti.  Očakávajú sa aj stretnutia s ministrami kultúry jednotlivých krajín. A zástupcami novej Európskej komisie. Pri príprave a realizácii jednotlivých podujatí sa počíta sa aj s aktívnou účasťou slovenských zástupcov.

Kultúra a autorské práva po voľbách do EP: ECCD  sa zaujíma o situáciu autorov/umelcov po nástupe novej Európskej komisie. Naďalej tiež sleduje vývoj transatlantických rokovaní (TTIP)  a ich možný dopad na oblasť kultúry a najmä audiovízie. Problematika kultúry sa celkovo rozdrobuje, čo zástupcom kultúrnej obce sťažuje rokovania. V tejto oblasti ECCD dlhodobo aktívne vstupuje do rokovaní so svojimi partnermi. Úzko spolupracuje s SAA (Society of Audiovisual Authors), ktorá v Bruseli dlhodobo obhajuje záujmy autorov z oblasti audiovízie.

Promo IFCCD

použiť flash player !!!

Návštevnosť do 14.5.2020

Návštevnosť od mája 2020

099099
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkove
180
29
209
97181
11309
944
99099

Your IP: 207.46.13.169
2021-06-22 10:26

Rozhlasové vysielanie

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa v Slovenskom rozhlase (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)

Besedu o aktuálnych problémoch a možných riešeniach v oblasti kultúry na Slovensku najbližšie pripravujeme v Komárne.

Uskutoční sa v piatok 23. februára 2018 od 14:30 v Monarchia CAFÉ, Nádvorie Európy 3.

 

 

Zaostrené - rádio LUMEN

Rozhovor Pavla Kráľa a Ľuba Beláka v rádiu LUMEN 29.9.2012

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)