SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

Get Adobe Flash player

 

 

Logo SKKD2 petit 317d3

 

Vítame Vás na stránke SLOVENSKEJ KOALÍCIE PRE KULTÚRNU DIVERZITU, ktorá vznikla v roku 2006 na základe prístupu

Slovenskej republiky k dohovoru o kultúrnej rozmanitosti. Doteraz sa k nemu hlási 121 štátov celého sveta.

 

 

     SKKD - Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu * * * V máji 2020 prešla stránka technickou rekonštrukciou***Dovtedy stánku navštívilo takmer 350 000 návštevníkov***

SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

...................................................................................................................................................................

SLOVAK COALITION FOR CULTURAL DIVERSITY

Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava, Slovak republic • Phone: +421 915 713 314, +421 905 815 333

                                                                                                      V Bratislave dňa 27.3.2020

Predmet: Riešenie mimoriadnej situácie a zapojenie kultúrnej obce

Vážená pani

Natália Milanová, ministerka kultúry SR,

dovoľte, aby som reagoval na Vaše vyjadrenie, že plánujete budúci týždeň zapojiť do procesu riešení aj predstaviteľov kultúry (citujem z vyjadrenia publikovaného v médiách: „Považujem za dôležité, aby ministerstvo vytvorilo priestor na spoločný dialóg s kultúrnou obcou, v rámci ktorého by sa prediskutovali návrhy riešení a spoločne dospeli k správnym rozhodnutiam.“) a potvrdil v mene Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu a Slovenskej výtvarnej únie, reprezentatívnych organizácií umelcov, ktoré sa dlhodobo a systematicky venujú otázkam právneho a sociálneho postavenia umelcov a legislatíve pre kultúru, záujem a pripravenosť zapojiť sa do práce v takýchto krízových pracovných skupinách.

Príloha: Stručné predstavenie SKKD a SVÚ

            S úctou

                                                                  

..............................................................................................

akad. mal. Pavol Kráľ
predseda Slovenskej výtvarnej únie
predseda Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu
člen Rady vlády pre kultúru

člen Rady pre kultúru Konferencie biskupov Slovenska

člen Umeleckej a vedeckej rady VŠMU

viceprezident Svetového výkonného výboru International Association of Art

 

 Príloha: Stručné predstavenie SKKD a SVÚ

Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu (SKKD) zastrešuje vyše 220 subjektov z mnohých oblastí umenia, je tak najreprezentatívnejším zástupcom umelcov na Slovensku. Je spoluzakladajúcim členom medzinárodných organizácii European Coalition for Cultural Diversity (ECCD) a International Federation of Coalition for Cultural Diversity (IFCCD), ktoré boli založené s cieľom podporovať implementáciu Dohovoru UNESCO z roku 2005 o podpore a ochrane diverzity kultúrnych vyjadrení (dohovor ratifikovalo viac ako 140 krajín vrátane Slovenska).

Slovenská výtvarná únia (SVÚ) je najväčšou organizáciou profesionálnych výtvarných umelcov na Slovensku, zastrešuje 26 združení. Prevádzkuje Galériu UMELKA, národnú kultúrnu pamiatku a najstaršiu galériu výtvarného umenia na Slovensku (slúži kultúrnej verejnosti už 94. rok). Je organizačno - informačným centrom IAA Europe, asociácie zastrešujúcej profesionálnych výtvarných umelcov Európy a sídlom jej prezidenta, i sídlom viceprezidenta IAA/AIAP - partnera UNESCO, celosvetovej organizácie umelcov s niekoľko stotisíc členmi.

Otázkam právneho a sociálneho postavenia umelcov a legislatíve pre kultúru sa systematicky, najmä posledných 15 rokov, venujeme tak na národnej ako i medzinárodnej úrovni. Ako rešpektovaný partner sa dlhodobo podieľame na vedení niekoľkých medzinárodných asociácií umelcov, kde predkladáme návrhy a zapájame sa do hľadania riešení spoločných problémov kultúry a umelcov (štatút umelca, právne a sociálne postavenie umelcov, umenie vo verejnom priestore, kampaň Artists Remuneration Right / Právo umelcov na odmenu, Autorské právo, rozpočet EK na kultúru, a iné). Predstaviteľ SKKD bol v Paríži zvolený za člena Medzivládneho výboru UNESCO. K aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou sme spoločne pripravili a v mene ECCD včera poslali list Mariya Gabriel, komisárke EK pre kultúru. Sme súčasťou Culture Action Europe, ktorá sa 20. marca obrátila na predstaviteľku EK Ursulu von der Leyen a prezidenta Európskeho parlamentu Davida Sassoliho. Dlhodobo, systematicky a aktívne sa zapájame do práce takmer všetkých poradných orgánov pre kultúru a občiansku spoločnosť na Slovensku - Rada vlády a jej Výbory (pozícia podpredsedu Výboru pre Stratégiu rozvoja kultúry na obdobie 2014 – 2020) a pracovné skupiny (pre štatút umelca, stavebný zákon, autorský zákon, koordinácia grantových schém, a iné), MK, MŠ, MV (Rada vlády pre MNO, Sektorová rada splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť), KBS, a iné. Pripravujme analýzy a návrhy na riešenie problémov kultúry na Slovensku, organizujeme k týmto témam workshopy a medzinárodné konferencie, vydávame publikácie, atď.

Promo IFCCD

použiť flash player !!!

Návštevnosť do 14.5.2020

Návštevnosť od mája 2020

098941
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkove
22
29
51
97181
11151
944
98941

Your IP: 3.80.5.103
2021-06-22 08:38

Rozhlasové vysielanie

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa v Slovenskom rozhlase (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)

Besedu o aktuálnych problémoch a možných riešeniach v oblasti kultúry na Slovensku najbližšie pripravujeme v Komárne.

Uskutoční sa v piatok 23. februára 2018 od 14:30 v Monarchia CAFÉ, Nádvorie Európy 3.

 

 

Zaostrené - rádio LUMEN

Rozhovor Pavla Kráľa a Ľuba Beláka v rádiu LUMEN 29.9.2012

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)