Milé kolegyne a kolegovia,

dovoľte, aby sme Vás srdečne pozdravili v týchto neľahkých časoch. Radi by sme Vám poskytli súhrn najdôležitejších informácií  o našich aktivitách, najmä v súvislosti s prípravou opatrení na zmiernenie dopadov mimoriadnej situácie na kultúru a umelcov.

 1/ Už minulý týždeň sme sa písomne obrátili na ministerku kultúry Natáliu Milanovú: máme jednoznačný záujem podieľať sa v mene SKKD i SVÚ na konštruktívnej diskusii o adekvátnych riešeniach pre kultúru v najbližšom období, a následne po návrate do normálu na diskusii o zásadnejších a dlho odkladaných riešeniach, ktoré sú nevyhnutné. List zverejňujeme na webovej stránke SKKD.

2/ Sme v kontakte s médiami, včera v rannom vysielaní Rádia Devín odznela časť rozhovoru P.Kráľa s redaktorom R. Šimáškom k aktuálnej situácii. 5 minútová ukážka je dostupná na www.svu.sk v rubrike Aktuality. Link na rozhovor: https://svu.sk/sk/p-kral-rozhovor-radio-devin/

3/ Iniciatíva Stojíme pri kultúre zverejnila dotazník, s cieľom zozbierať údaje ako podklad k možným riešeniam. V mene SVÚ sme dotazník vyplnili. Ak sa máte záujem zapojiť, pripájame link na dotazník: https://stojimeprikulture.sk/prieskum/

4/ K riešeniu situácie chce prispieť aj OF Zachráňme kultúru. Na neformálne oslovenie sme reagovali pozitívne, koordinácia krokov je v záujme celej kultúrnej obce.

5/ V mene SKKD sme vypracovali koncept stratégie vrátane stručného predstavenia návrhov v mene SKKD a SVÚ, ktorý sme poslali ministerke kultúry Natálie Milanovej. Dokument zverejňujeme na webovej stránke SKKD.

6/ Otvorený list Európskej komisii a členským štátom žiadajúci podporu pre kultúrny a kreatívny sektor a obzvlášť umeleckých tvorcov, ohrozených krízou spôsobenou ochorením COVID-19 / OPEN LETTER to the EU Commission and the Member States, demanding support for the Cultural and Creative Sectors, particularly cultural creators, affected by the COVID-19 crisis:  

Sme v intenzívnom kontakte s medzinárodnými organizáciami, sledujeme, ako riešia situáciu, spolupracujeme na spoločných stanoviskách. S cieľom podporiť prijatie adekvátnych opatrení pre kultúru sme sa s partnermi v ECCD podieľali na príprave otvoreného listu, ktorý som dnes dopoludnia (3.4.2020) v mene Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu podpísal. List zverejňujeme na webovej stránke SKKD.

List do tohoto okamihu podpísalo aj 89 členov Európskeho parlamentu, vrátane 2 za Slovensko (WIEZIK Michal a HOJSÍK Martin) a zbieranie podpisov naďalej pokračuje.  

Petícia je už dostupná online – link: http://www.saveEUculture.eu   Ak máte záujem petíciu podporiť, môžete ju na tomto linku podpísať, a samozrejme môžete podľa vlastného uváženia šíriť petíciu ďalej. Nezabudnime, že kroky EU na podporu kultúry môžu výrazne ovplyvniť situáciu aj na Slovensku.

Symbolom akcie je hashtag #saveEUculture

V mene celého tímu s prianím pevného zdravia  

Pavol Kráľ, predseda Grémia SKKD