SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

Get Adobe Flash player

 

 

Logo SKKD2 petit 317d3

 

Vítame Vás na stránke SLOVENSKEJ KOALÍCIE PRE KULTÚRNU DIVERZITU, ktorá vznikla v roku 2006 na základe prístupu

Slovenskej republiky k dohovoru o kultúrnej rozmanitosti. Doteraz sa k nemu hlási 121 štátov celého sveta.

 

 

     SKKD - Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu * * * V máji 2020 prešla stránka technickou rekonštrukciou***Dovtedy stánku navštívilo takmer 350 000 návštevníkov***

Príloha č. 2: stručný chronologický prehľad doterajšieho vývoja

06.02.2006: žiadosť riešiť problematiku umenia vo verejnom priestore bola súčasťou otvoreného listu, ktorým sme sa obrátili v mene Slovenskej výtvarnej únie na ministra kultúry Františka Tótha.

Následne prebiehali na MK rokovania k tejto téme aj za účasti zástupcov SVÚ, komentár

a predbežné znenie príslušných paragrafov sme zverejnili v Ročenke Slovenskej výtvarnej únie

2013/2014 (str. 67 až 69) – viď Príloha č. 3.

27.05.2015: Vláda SR schválila novelu stavebného zákona, ktorého súčasťou bola aj splnená úloha Ministerstva kultúry SR z programového vyhlásenia vlády - povinnosť umiestňovania umeleckých diel na novostavbách alebo na obnovených existujúcich stavbách financovaných z rozpočtu verejnej správy ako i ochrana už existujúcich umeleckých diel, ktoré sú súčasťou verejných stavieb. Zákon bol predložený do Národnej rady SR.

23.09.2015: novelu stavebného zákona minister Počiatek stiahol z rokovania NR SR.

2016  –  2018:  v tomto  období  (napr.  na  zasadaní  Rady  vlády  pre  kultúru  02.10.2017 a 16.10.2018) sme opakovane predložili návrh na jednoduchú úpravu  pôvodného návrhu stavebného zákona, s cieľom nadviazať na medzitým schválené doplnenie Zákona č. 284/2014

Z.z. z 11. novembra 2015, a zároveň - s cieľom zvýšenia transparentnosti a výslednej kvality pri uplatňovaní zákona, čo je jednoznačne vo verejnom záujme - sme navrhli doplniť zákon o povinnosť výberu diel na základe súťaže, najmä pri významných stavbách.

19.02.2018: zasadanie Dočasnej pracovnej skupiny na MK. Zástupca ministerstva dopravy na ňom tlmočil požiadavku zmeniť povinnosť umiestňovať umelecké dielo vo verejných stavbách len  na  odporúčanie.  S tým  sme  zásadne  nesúhlasili,  pretože  predmetná  časť  zákona  by prakticky stratila zmysel. Na zasadaní sme predložili podrobnú 26 stranovú analýzu historického vývoja i reálneho uplatňovania obdobného zákona v iných krajinách, vrátane komentáru odborníkov zo zahraničia.

Október 2018: Analýzu sme zverejnili v publikácii Čierne ovce umenia? Umenie a spoločnosť:

mýty a fakty. Viď Príloha č. 4.

28.6.2019: zasadanie Rady vlády pre kultúru, na ktorom sme predložili návrhy, súčasťou ktorých bolo i riešenie stavebného zákona (viď Príloha č. 5). Rada vlády pre kultúru schválila uznesenie začať sa prípravou zákona opätovne zaoberať.

13.8. 2019: z Ministerstva kultúry sme dostali informáciu, že Ministerstvo dopravy i na základe našej analýzy od svojej požiadavky ustúpilo a zákon by mal byť predložený do Národnej rady SR. Viď príloha č. 6 - Informácia odboru legislatívy MK SR

2021:  v médiách  sa  objavujú  informácie  o pripravovaní  stavebného  zákona,  odbornej verejnosti však chýbajú informácie o jeho podobe.

Promo IFCCD

použiť flash player !!!

Návštevnosť od mája 2020

134857
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkove
72
445
1996
130387
10623
7485
134857

Your IP: 3.235.179.111
2021-10-20 21:55

Rozhlasové vysielanie

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa v Slovenskom rozhlase (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)

Besedu o aktuálnych problémoch a možných riešeniach v oblasti kultúry na Slovensku najbližšie pripravujeme v Komárne.

Uskutoční sa v piatok 23. februára 2018 od 14:30 v Monarchia CAFÉ, Nádvorie Európy 3.

 

 

Zaostrené - rádio LUMEN

Rozhovor Pavla Kráľa a Ľuba Beláka v rádiu LUMEN 29.9.2012

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)