SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

Get Adobe Flash player

 

 

Logo SKKD2 petit 317d3

 

Vítame Vás na stránke SLOVENSKEJ KOALÍCIE PRE KULTÚRNU DIVERZITU, ktorá vznikla v roku 2006 na základe prístupu

Slovenskej republiky k dohovoru o kultúrnej rozmanitosti. Doteraz sa k nemu hlási 121 štátov celého sveta.

 

 

     SKKD - Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu * * * V máji 2020 prešla stránka technickou rekonštrukciou***Dovtedy stánku navštívilo takmer 350 000 návštevníkov***

Príloha č. 1: Kľúčové body nového stavebného zákona v súvislosti s kultúrou a umením

1/ Ochrana kult úrn eho  de dičstva:  zastaveni e ničeni a exist ujúcich  umelecký c h  diel  v  stavbách

Právna úprava, schválená vládou SR ako súčasť stavebného zákona 27.5.2015, bola prvým krokom  k tomu,  aby  sa  zastavilo  často  nezmyselné  ničenie  umeleckých  diel  (neraz z nevedomosti  či  ignorancie  a  aj na  škodu  samotných  majiteľov  stavby,  keď  o osude umeleckého diela rozhoduje neraz vodič buldozéra). Občas to rozbúrilo hladinu verejnej mienky: napr. po zničení diela Jozefa Jankoviča, jedného z najvýznamnejších slovenských sochárov súčasnosti, či pred niekoľkými týždňami po zničení objektov detského ihriska na diaľničnom odpočívadle Triblavina (akademický sochár Alexander Bilkovič, architekti Viktória Cvengrošová a Virgil Droppa, laureát Ceny Emila Belluša za celoživotné dielo). Žiadna ochrana umeleckých diel v stavbách či vo verejnom priestore však doteraz neexistuje: pripravený zákon stiahol minister J. Počiatek 23.9.2015 z rokovania NR SR.

2/ Vytvorenie podmienok pre realizovanie umeleckých diel v nových verejných stavbách

Stanovenie povinnosti použiť stanovené percento v celkového rozpočtu verejných stavieb (v rozsahu spravidla 1 – 2%) je súčasťou legislatívy v mnohých civilizovaných krajinách už takmer storočie. Príloha č. 4: Analýza a zdôvodnenie

3/ Zabezpe čenie  profesionálnej kvality nových realizácii

Vítame, že súčasné vedenie Ministerstva kultúry sa zaujíma o otázku evidencie profesionálnych umelcov. Dlhodobo - už od prijatia príslušného zákona v novembri 2015 - poukazujeme na to, že evidencia bude mať zmysel len vtedy, ak na ňu budú nadväzovať súvisiace zákony a opatrenia, inak bude len formalitou a umelci o ňu nebudú mať záujem. Pripravovaný  stavebný  zákon  ponúka  jedno  z jednoduchých  riešení,  a to  bez  nároku  na dodatočné finančné náklady: umožňuje dať praktický zmysel evidencii profesionálnych umelcov tým, že možnosť realizácie umeleckého diela v stavbe podmieni zápisom do evidencie profesionálnych umelcov.

Stručné  zdôvodnenie:  realizácia  umeleckého  diela  v stavbe  resp.  vo  verejnom  priestore ovplyvní daný priestor na roky a desaťročia, neraz stáročia (pripomeňme si umelecké diela zo staroveku) či dokonca prakticky navždy (príklad z 20. storočia: gigantické portréty prezidentov vytesané do skalnatého horského masívu v USA). Je to úplne iná situácia ako v prípade napr. nevydarenej básne (ktorá znehodnotení papier  v hodnote možno 0,01  Eur a ľahko sa jej zbavíme)  či  nevydarenej  inscenácie  (ktorú  je  možno  po  niekoľkých  reprízach  stiahnuť z repertoáru) a pod.: profesionálna príprava tvorcu by preto mala byť pri realizáciách vo verejnom priestore úplne samozrejmou podmienkou.

4/  Súťaž   –   účinná   obrana   proti   korupcii ,   zabezpe čujúca   transpa rentn osť   pri    zadávaní

objednávok i vyšši u  kvali tu

Boj proti korupcii a transparentnosť patria k hlavným cieľom vládneho programu súčasnej vlády. Veríme preto, že si pri príprave nového stavebného zákona nenechá Ministerstvo kultúry ujsť príležitosť do stavebného zákona zadefinovať povinnosť zadávať objednávky na umelecké diela v novobudovaných verejných budovách na základe súťaže. Účinne sa tým zmenší priestor na korupciu, zabezpečí sa transparentnosť a zároveň i vyššia kvalita. Veľmi dobrým príkladom je praktické uplatňovanie obdobného zákona v Nemecku – podrobnejšie Príloha č. 4.

Promo IFCCD

použiť flash player !!!

Návštevnosť od mája 2020

134857
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkove
72
445
1996
130387
10623
7485
134857

Your IP: 3.235.179.111
2021-10-20 21:55

Rozhlasové vysielanie

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa v Slovenskom rozhlase (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)

Besedu o aktuálnych problémoch a možných riešeniach v oblasti kultúry na Slovensku najbližšie pripravujeme v Komárne.

Uskutoční sa v piatok 23. februára 2018 od 14:30 v Monarchia CAFÉ, Nádvorie Európy 3.

 

 

Zaostrené - rádio LUMEN

Rozhovor Pavla Kráľa a Ľuba Beláka v rádiu LUMEN 29.9.2012

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)