SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

Get Adobe Flash player

 

 

Logo SKKD2 petit 317d3

 

Vítame Vás na stránke SLOVENSKEJ KOALÍCIE PRE KULTÚRNU DIVERZITU, ktorá vznikla v roku 2006 na základe prístupu

Slovenskej republiky k dohovoru o kultúrnej rozmanitosti. Doteraz sa k nemu hlási 121 štátov celého sveta.

 

 

     SKKD - Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu * * * V máji 2020 prešla stránka technickou rekonštrukciou***Dovtedy stánku navštívilo takmer 350 000 návštevníkov***

skkd hlavicka

V Bratislave dňa 2. júla 2021

Vážená pani Zuzana Čaputová, Prezidentka SR

Vec: Pri príprave nového zákona o výstavbe hlas kultúry zatiaľ chýba

Vážená pani prezidentka,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás ako na rešpektovanú morálnu autoritu v situácii, keď si musíme klásť naliehavé otázky:

Prečo pri príprave nového zákona o výstavbe hlas kultúry chýba?

Prečo sa výsledky, ku ktorým sa dospelo na základe dlhoročnej odbornej diskusie zástupcov odbornej verejnosti s Ministerstvom kultúry SR, i výsledky, dosiahnuté na základe vyjednávania medzi MK  SR  a  Ministerstvom  dopravy  a  výstavby  SR  pri  príprave  konečnej  verzie  zákona  vôbec v stanovisku MK SR neobjavili?

Aký zmysel majú apolitické 15 ročné aktivity občianskej spoločnosti, ak sú výsledky jej odbornej práce ignorované, ak napriek dlhoročnej diskusii k navrhovanému zákonu je pri jeho konečnej príprave úplne vynechaná?

Prečo  MK  SR  i naďalej  považuje  za  samozrejmosť  ničenie  umeleckých  diel  vo  verejnom priestore,  hoci boli  zaplatené  z verejných  zdrojov, prečo nepovažuje  za  potrebné  zabrániť  takémuto znehodnocovaniu majetku štátu či verejnoprávnych inštitúcií?

Prečo MK SR - na rozdiel od praxe v civilizovaných krajinách - rezignovalo v rámci prípravy uvedeného zákona na možnosť kultivovania verejného priestoru ochranou a podporou umeleckých diel?

Aktuálny priebeh (ne)diskusie je pre nás sklamaním. Na druhej strane však veríme, že ešte nemusí byť neskoro: pokiaľ o to bude skutočný záujem, v priebehu týždňa vieme skompletizovať vecné znenie chýbajúcich častí zákona a spolu s povereným odborníkom na legislatívu (v rámci 1 – 2 stretnutí?) spolupracovať pri príprave paragrafového znenia.

V tejto veci sa obraciame listom aj na p. Eduarda Hegera, predsedu Vlády SR, list posielame na vedomie p. Natálii Milanovej, ministerke kultúry.

S cieľom   poskytnúť   Vám   celkový   prehľad   posielame   v prílohe   dokumenty   k   aktuálnej komunikácii s MK SR, prehľad vývoja, zdôvodnenie a súvisiace dokumenty.

V mene Slovenskej výtvarnej únie i Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu, S úctou

................................................................

Akad.mal. Pavol Kráľ,

predseda SVÚ a SKKD

 

Zoznam príloh

A/ List Natálii Milanovej, ministerke kultúry, zo dňa 24.5.2021: Dve otázky v súvislosti s medializáciou prípravy stavebného zákona

a prílohy k listu:

Príloha č. 1/ Kľúčové body nového stavebného zákona v súvislosti s kultúrou a umením

Príloha č. 2/ Stručný chronologický prehľad doterajšieho vývoja

Príloha č. 3/ Komentár k príprave stavebného zákona a predbežné znenie príslušných častí zákona – Ročenka SVÚ 2013/2014

Príloha č. 4/ Analýza a zdôvodnenie, ktoré sme zverejnili v októbri 2018

Príloha č. 5/ Návrh pre Radu vlády pre kultúru zo dňa 28.6.2019

Príloha č. 6/ Výsledok medzirezortného pripomienkového konania - Informácia odboru legislatívy MK SR zo dňa 13.8.2019

B/ Odpoveď v mene MK zo dňa 30. júna 2021

C/ Následné vyjadrenie SVÚ zo dňa 1.6.2021

Promo IFCCD

použiť flash player !!!

Návštevnosť od mája 2020

134857
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkove
72
445
1996
130387
10623
7485
134857

Your IP: 3.235.179.111
2021-10-20 21:55

Rozhlasové vysielanie

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa v Slovenskom rozhlase (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)

Besedu o aktuálnych problémoch a možných riešeniach v oblasti kultúry na Slovensku najbližšie pripravujeme v Komárne.

Uskutoční sa v piatok 23. februára 2018 od 14:30 v Monarchia CAFÉ, Nádvorie Európy 3.

 

 

Zaostrené - rádio LUMEN

Rozhovor Pavla Kráľa a Ľuba Beláka v rádiu LUMEN 29.9.2012

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)